Når tiden endrer seg

I Norge har vi et så godt jobbmarked at søkerne i dag kan være kritiske til hvor de ønsker å jobbe. Dette har ført til et skifte i arbeidsmarkedet vårt. Tidligere kunne virksomhetene si «dette må du kunne gjøre for oss», mens i dag stiller jobbsøkerne spørsmålet «hva kan dere tilby meg»?

Denne trenden kommer blant annet fordi av at vi har hatt et godt arbeidmarked over tid. Arbeidssøkerne har en posisjon i markedet som gjør at de færreste bedrifter kan gjøre slik de alltid har gjort når det kommer til rekruttering.

Søkerne har større krav og forventninger til arbeidsgiverne i dag, noe som kommer godt frem hos de yngre arbeidstakerne. Even Sandvold Roland holder et foredrag knyttet til dette: «En generasjon drittunger«. Det handler om hvordan arbeidslivet bør tilpasse seg de nye generasjonene med arbeidstakere, for å utnytte deres fulle potensial. Selv tror jeg ikke dette bare gjelder de aller yngste, men også for en rekke andre aldersgrupper.

I dag ønsker vi å jobbe et sted hvor det gir betydning, ikke av plikt. Interessene styrer oss i større grad enn før og det er færre som har det samme skillet mellom privatliv og arbeidsliv, som man tidligere var opptatt av.

Utfordringen for arbeidsgivere fremover blir å få synliggjøre hva man kan tilby, hvem man er og hvilke fordeler man har ved å jobbe akkurat her. Dette er noe som stadig blir viktigere å vise frem.

Er dere gode nok på å få frem hva dere kan tilby og hvilke fordeler dere har? Og trigger dere de yngste arbeidstakerne? Vi vil gjerne ha eksempler om noen ønsker å dele dette.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar